Kingdom of Bhutan  |  Floriade 2022
Bhutan, In Balance With Nature
 
  • Bhutan & nature
  • Koningin Beatrix
  • Bhutan & culture
  • Erica Terpstra ambassadeur 2012


Koninkrijk Bhutan Floriade 2022

 

EN
Vision Statement: “citizens champion their natural heritage of healthy forests, clean waterways, diverse flora and fauna and intact eco-systems and takes personal responsibility for maintaining a green and healthy environment for themselves and future generations”.Mission Statement: “To promote the socio-economic welfare of Bhutanese citizens and Europe by conservation of their flora, fauna, diverse eco-system and biodiversity; and addressing the adverse effects of development on natural environment”.NL
Visie: "op komen voor hun natuurlijke erfgoed van gezonde bossen, schone waterwegen, diverse flora en fauna en intacte ecosystemen en mensen tot actie aanzetten om persoonlijke verantwoordelijkheid te nemen voor het behoud van een groene en gezonde omgeving voor zichzelf en toekomstige generaties in Bhutan in het bijzonder en Europa in zijn algemeenheid".

Missie: “Het sociaal-economisch welzijn (van Bhutanese burgers in het bijzonder en Europa in zijn algemeenheid) te bevorderen door het behoud van hun flora, fauna, divers ecosysteem en biodiversiteit te financieren; en het aanpakken van de nadelige effecten van ontwikkeling op de natuurlijke omgeving".